Úradné hodiny ZŠ

Pondelok 7:00 h 14:30 h
Utorok 7:00 h 14:30 h
Streda 7:00 h 15:30 h
Štvrtok 7:00 h 14:30 h
Piatok 7:00 h 13:00 h

Konzultačné hodiny – výchovný a kariérový poradca

Pondelok 14:00 h 16:00 h
Utorok 8:00 h 16:00 h
13:30 - 14:30 obed, administratíva
Streda 14:00 h 16:00 h
Štvrtok 14:00 h 16:00 h
Piatok len po dohode (osobne, telefonicky)

Každú konzultáciu je najlepšie dohodnúť vopred (počas aj mimo konzultačných hodín). Konzultácie pre žiakov každý deň aj cez prestávky, po dohode a v prípade potreby aj cez vyučovanie.


Konzultačné hodiny – školský špeciálny pedagóg/školský psychológ

Pondelok 7:30 h 15:00 h
Utorok 7:30 h 15:00 h
Streda 7:30 h 15:00 h
Štvrtok 7:30 h 15:00 h
Piatok 7:30 h 15:00 h
Po dohode (osobne, telefonicky +421 910 713366) aj v inom čase

Činnosť ŠKD

Pondelok - piatok 6:00 – 7:30 h 11:30 – 16:30 h