Športové popoludnie v ŠKD


V mesiaci november nás v ŠKD opäť navštívili ambasádori centra športu MHC Martin. Pre deti mali pripravené rôzne športové aktivity, ktoré boli zamerané na rozvoj pozornosti, pohybových schopností a kolektívnej spolupráce. Popoludnie bolo plné zábavy, hier a smiechu. Aktivít sa zúčastnili žiaci 1. a 4. oddelenia.

                                                              Vychovávateľky ŠKD Mgr. A. Badínová, P. Krupárová

 Naspäť