Geografická olympiáda – okresné kolo 2019/2020


6. 2. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády, v ktorom nás reprezentovalo 6 žiakov. Žiaci 5., 7. a 8.ročníka súťažili v 3 oblastiach: teoretická časť, miestna oblasť a praktická časť - práca s atlasom. Úspešným riešiteľom sa stal žiak s minimálnym ziskom 65 bodov. K úspešným riešiteľom  sa zaradili 4 naši žiaci:

5. roč.     Michal Koban                2. miesto     78 bodov                           

               Ema Turancová              10. miesto     67 bodov                  

7. roč.     Livia Bove                       11. miesto     77 bodov                             

8. roč.     Klára Holičová                 16. miesto     68 bodov      

Úspešným žiakom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.            

 Naspäť