Zamestnanci


 

Zamestnanci školy v školskom roku 2020/2021
   
 Vedenie školy
 Mgr. Jozef Krížo - riaditeľ ZŠ
 Mgr. Tatiana Mikulková - zást. pre r. 1. – 4.
 Mgr. Klaudia Kráľová - zást. pre r. 5. – 9.
   
 Učitelia ročníkov 1. – 4.  Učitelia ročníkov 5. – 9.
 Mgr. Katarína Sujová  Mgr. Zuzana Hurtová
 PaedDr. Oľga Bolčíková  Mgr. Antónia Baričáková    
 Mgr. Dominika Mužilová  PaedDr. František Patay
 Mgr. Zuzana Lietavcová  Mgr. Zuzana Holubcová
 Mgr. Katarína Bellová  Mgr. Iveta Chomová
 Mgr. Monika Vonderčíková  Mgr. Petra Dundeková
 Mgr. Bruno Horecký  RNDr. Iveta Štefančíková
 Mgr. Martina Sekanová  Mgr. Ľuboš Panuška
 Mgr. Eva Dubovcová  Mgr. Ľubica Ollerová
   Mgr. Ingrid Lučanská
 Pedagogické asistentky  Mgr. Martina Tichá + as. uč.
 Mgr. Tatiana Gabčová  Mgr. Dáša Gregorová
 Mgr. Adriana Buociková  Mgr. Danica Sýkorová
 Zacharová Barbora Veronika  Mgr. Lucia Kováčik + as. uč. - vých. a kariérový poradca
   Mgr. Lenka Lacková
 Vychovávateľky v ŠKD  Ing. Mgr. Viktor Behúň
 Anna Záborská - vedúca vych.  Mgr. Slávka Danielová 
 Mgr. Iveta Matulová  Mgr. Rudolf Vnučák
 Mgr. Anna Badínová  Mgr. Miroslava Vaňková + as. uč.
 Mgr. Tatiana Kováčiková  
 Zdenka Majerčíková  Upratovačky
 Eva Hvizdáková + as. uč.  Emília Jánošíková
   Katarína Jánošíková
 Ostatní zamestnanci  Božena Kurňavková
 Mgr. Martina Piatková - šk. špeciálny     Antónia Spiššáková
 pedagóg / šk. psychológ  
 Mgr. Miroslava Pavlišová - tajomníčka školy  Školská jedáleň
 Mgr. Dana Štefáneková - PaM  Mária Ferencová - vedúca ŠJ
 Erika Zvaríková - ekonómka  Dana Debnárová
 Rudolf Boroš - školník  Peter Ferenc
   Martina Jesenská
   Marta Končeková
   Monika Kuderová