Výchovný a kariérový poradca


Mgr. Lucia Kováčik

Kontakt:

+421 903890501, lucia.kovacik@zsmudrona.sk

Úlohy na najbližšie obdobie:

-    Do 28.2. riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu i na všetky ostatné odbory

-    Do 20.3. zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu i na klasické odbory

-    1. - 15.6.2022 - zber záujmu žiakov štvrtého ročníka o štúdium na 8 ročných gymnáziách

-    Do 6.6.2022 zverejní riaditeľ SŠ termín 2. kola prijímacích skúšok

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV ZŠ (MONITOR):

-    Testovanie 9 (T9) 2022 - 6.4.2022 (streda) - riadny termín, 21.4.2022 (štrtok) - náhradný termín

-    Testovanie 5 (T5) 2022 - 18.5.2022 (streda)

PRIJÍMACIE SKÚŠKY:

-    Talentové odbory - 4. - 6.5.2022 - 1. termín, 11. - 13.5.2022 - 2. termín

-    Klasické odbory - 2. a 3.5.2022 - 1. termín, 9. a 10.5.2022 - 2. termín