Ekohry na Mudroňke mali veľký úspech


Pani učiteľky, pani asistentky a skupina siedmakov pripravili pre všetkých žiakov prvého stupňa zábavné, poučné a tvorivé aktivity. Slnečné počasie našim ekologickým hrám prialo.

Na školskom dvore boli rozmiestnené stanovištia zamerané na pestrosť druhov rastlín a živočíchov. Pozornosť sme upriamili na význam opeľovačov. Deti skladali telo včely medonosnej, jemnú motoriku si vyskúšali kladením „ryžových“ vajíčok pomocou pinzety do pripravených jamôk fólie. Hmyzí domček nezostal prázdny, žiaci ho vyplnili senom, tehlou, šiškami a menšími konárikmi. Podľa vône identifikovali naše známe druhy liečivých rastlín a v tvorivom kútiku si mohli vyrobiť vlastné čajové vrecúško z týchto bylín. Motívmi drobného hmyzu či kvietkov pomaľovali kamene a nejeden vyzdobený kamienok bol venovaný mamičke k jej sviatku.

Siedmaci si vyskúšali svoje učiteľské a mentorské schopnosti a pohotovo odpovedali na zvedavé otázky detí.
Vďaka finančnej podpore mesta Martin sa prostredníctvom tohto projektu podarilo upraviť betónové sedenie na školskom dvore, nakúpiť materiál na aktivity a vysadiť ovocné kríky i okrasné trvalky.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na projekte podieľali a svojou energiou, časom alebo materiálne prispeli k myšlienke ochrany biodiverzity v našej prírode.

Text a foto: H. TurčekováNaspäť