ZBER PAPIERA


ZBER PAPIERA

 

23. a 24. apríl 2024

 

Čas: 13,30 – 16,30

 

Miesto: školský dvor


Najaktívnejších žiakov a triedy s najväčším množstvom

nazbieraného papiera škola odmení vecnými cenami.

Zároveň bude škola zapojená do súťaže so spoločnosťou Brantner

Fatra s. r. o. o zaujímavé ceny v kategóriách:


- Škola s najväčším množstvom nazbieraného papiera

- Škola s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na

  jedného žiaka (kritérium vhodné pre menšie školy)

- Trieda s najväčším množstvom nazbieraného starého papiera

- Žiak s najväčším množstvom nazbieraného starého papiera

  z každej školy

- Žiak s najväčším množstvom nazbieraného starého papiera

  zo všetkých súťažiacich


Kartón sa tento rok nezbiera. Papier je potrebné zviazať.

Už vopred všetkým ďakujeme.


Mgr. L. Lacková a PaedDr. F. PatayNaspäť