Geografická olympiáda – školské kolo 2023/2024


19. 1. 2024 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády, ktoré sa konalo online. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov 5. až 9. ročníka. Máme radosť, že až 21 súťažiacich bolo úspešných. Poradie  na prvých troch miestach je nasledovné :

Kategória G (5. roč.) 

Stráňay Michal                    5. A     84 b.

Mikuš Matej                        5. B     80 b.

Brunclík Pavol                     5. A     76 b.

Kategória F (6 . a 7. roč.)


Grajcár Martin                      6. A     71 b.        

Bako Oliver                          7. B     70 b.              

Jankola Juraj Rafael              7. B     69 b.

Kategória E (8. a 9. roč.)

Holič Hugo                           9. B     77 b.

Kurhajec Adam                     9. A     78 b.

Švrlová Lucia                        8. B     75 b.

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a veríme, že sa im bude dariť aj v okresnom kole.

                                                                                            RNDr. Iveta ŠtefančíkováNaspäť