ZBER PAPIERA


ZBER PAPIERA

 

3. a 4. máj 2023

 

Čas: 13,30 – 16,30

 

Miesto: školský dvor


Najaktívnejších žiakov a triedy s najväčším množstvom

nazbieraného papiera škola odmení vecnými cenami.


Kartón sa tento rok nezbiera. Papier je potrebné zviazať.

Už vopred všetkým ďakujeme.Mgr. L. Lacková a PaedDr. F. PatayNaspäť