NÁSTUP DO ŠKOLY PO PRÁZDNINÁCH


Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom a žiakom našej školy, že nástup do školy po prázdninách je pondelok 10.1.2022. Vyučovať sa bude podľa riadneho rozvrhu. V prevádzke bude školský klub detí aj školská jedáleň.

Podmienky vstupu žiakov do školy:
-
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Žiaci ho odovzdajú pri vstupe do školy (ranný filter), resp. prostredníctvom EduPage.
- Je potrebné, aby rodičia zabezpečili testovanie svojich detí  ATG samotestami v nedeľu večer, resp. pondelok pred vyučovaním a výsledok oznámili svojmu triednemu učiteľovi.
- Žiaci majú minimálne dve rúška (jedno zabalené vo vrecku v školskej taške).

Prosíme rodičov, aby dôsledne sledovali zdravotný stav svojich detí a neposielali ich do školy, ak preukazujú akékoľvek príznaky ochorenia (nádcha, kašeľ, bolesť hlavy, hrdla, brucha, zvýšená teplota, ...).

Podmienky vstupu zamestnancov do školy:
- Zamestnanci používajú v interiéri školy respirátor FFP2.
- Platí režim OTP, preto stále platí testovanie v pondelok ráno na pracovisku.

Mgr. Jozef KrížoNaspäť