Festival slovenčiny na Mudroňke sa vydaril !


Festival slovenčiny na Mudroňke sa vydaril


 

30. apríla 2024 sme na Mudroňke zorganizovali prvý ročník Festivalu slovenčiny. Nápad pozrieť sa na krásu slovenčiny a Slovenska netradičnou formou sa naozaj vydaril.

Už pri vstupe do školy deti vítali chlebom a soľou ich spolužiaci a pani učiteľky v krojoch, znela chytľavá hudba, chodby zdobili zaujímavé dekorácie, džbány, maľované taniere, vyšívané obrusy, ale aj tkané koberce, staré koryto, košíky, valašky, hrable, muškáty, orgován, dokonca aj balík slamy.

V každej triede sme deň začali spoločnými tradičnými slovenskými raňajkami a  potom sa už v jednotlivých ročníkoch začali pestré aktivity.

Privítali sme včelára aj výrobcu fujár, súťažili sme v spoznávaní slovenských rozprávok, prísloví, porekadiel, nezabudli sme ani na slovenskú ľudovú aj populárnu hudbu, tance, umenie, šport, geografické zaujímavosti. Tvorili sme, maľovali, pripravovali sme tradičné nátierky, slané pečivo, ale vybrali sme sa aj do ulíc Martina. Siedmaci boli na špacírke mestom, ôsmaci v zákulisí SKD a deviataci pátrali po osobnostiach našich dejín na Národnom cintoríne.

Žiaci 1. stupňa mali sprievodné festivalové podujatia – počúvali a ilustrovali slovenské rozprávky, rozprávali sa o zaujímavostiach našej krajiny, spievali.

Na záver dňa sme si pripomenuli slovenské zvyky a tradície stavaním mája. Vyše 15 metrový máj ozdobený pestrými stužkami stavali chlapci aj chlapi z Mudroňky za sprievodu ľudovej hudby a spevu.

Mnohé deti aj pedagógovia prišli do školy oblečení v odeve s folklórnymi prvkami, škola dýchala slovenčinou, voňala príjemnou atmosférou a ozývala sa spevom.

Ďakujeme všetkým, ktorí Festival slovenčiny pripravovali, podporili, zúčastnili sa.

Za spoluprácu ďakujeme RZ pri ZŠ, P. Mudroňa, ZUŠ v Martine, SKD v Martine, OZ Včielka Vetka, OZ Ballers, p. Dobrovolnému z Brány Turca, p. Badínovi, p. Žingorovi, mnohým rodičom a priateľom školy.

 

ĎAKUJEME!

 

Text: Ľubica Ollerová


O nás

• Základná škola s najdlhšou tradíciou vzdelávania v Martine
• Dlhodobo najlepšie výsledky v celoslovenskom TESTOVANÍ deviatakov v rámci mesta Martin
• Vysoká úspešnosť prijímania žiakov na vybrané stredné školy
• Výborné výsledky žiakov v súťažiach a olympiádach
• Školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, výchovný poradca, asistenti učiteľa
• Školský klub detí od 6.00 h do 16.30 h
• Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
• 2 počítačové učebne, 9 interaktívnych tabúľ
• Moderne vybavená cvičná školská kuchyňa
• Relaxačná miestnosť pre žiakov
• Športový areál s kvalitnou bežeckou dráhou a Buď fit športovou zónou, školská posilňovňa
• Škola v prírode pre žiakov 1. – 4. ročníka
• Lyžiarsky, snoubordingový a plavecký výcvik v 2., 3., 5. a 7. ročníku
• Tréningy minihádzanej
• Výber z dvoch jedál a jedlo pre celiatikov v školskej jedálni
• Školský bufet, nápojový a potravinový automat
• Poloha školy v blízkosti ZUŠ a CVČ KAMARÁT – vzájomná spolupráca
• Celoročná spolupráca s Turčianskou knižnicou, Turčianskou galériou
• Spolupráca s mestskou políciou – preventívne projekty
• Environmentálne aktivity – ku Dňu Zeme, Dňu vody, zber papiera, gaštanov, turistické výlety
• Výlety a exkurzie
• Športová olympiáda pre deti a rodičov, Vianočné tvorivé dielne
• Denný letný tábor pre žiakov ŠKD – v júli
• Projekty Mladý záchranár, Cesta k emocionálnej zrelosti ...