Zverejňovanie dokumentov na internete

Dátum od do      Suma od do
Zaradenie:      Kategória:      Od / komu:      Počet:
Strana 2 / 129
<| << Všetko >> |>
  
Funkcia Dátum
doručenia
Dátum
zaplatenia
Dátum
zverejnenia
Identifikačné údaje dodávateľa Zaradenie Kategória Celková
hodnota
plnenia
Popis plnenia
zobraziť 17.12.2015 17.12.2015 29.12.2015 Jaroslav Kysel Škola fa 300,12 €    výmena rádiatorov.článkov
zobraziť 17.12.2015 17.12.2015 29.12.2015 ZTS INMART atóm a.s. Škola fa 300,00 €    kancel. nábytok
zobraziť 17.12.2015 29.12.2015 Ján Thomka Škola obj 40,00 €    vian.posedenie
zobraziť 16.12.2015 16.12.2015 22.12.2015 Fatra TIP s.r.o. Jedáleň fa 822,26 €    potraviny šj
zobraziť 16.12.2015 16.12.2015 22.12.2015 Poľnohospodárske družstvo GADER BLATNICA Jedáleň fa 99,50 €    potraviny šj
zobraziť 15.12.2015 15.12.2015 22.12.2015 SHP a.s. Jedáleň fa 32,40 €    potraviny šj
zobraziť 15.12.2015 15.12.2015 22.12.2015 Rozrábka mäsa Paleček Peter Jedáleň fa 415,56 €    potraviny šj
zobraziť 15.12.2015 15.12.2015 29.12.2015 STEFE Martin, a.s. Škola fa 4000,00 €    zálohová fa
zobraziť 15.12.2015 15.12.2015 29.12.2015 Zdravotka -PZS s.r.o. Škola fa 104,65 €    X,XI,XII/2015 zdrav.dohľad
zobraziť 15.12.2015 15.12.2015 29.12.2015 Daffer spo. s.r.o. Škola fa 33,00 €    kalendáre 2016
zobraziť 15.12.2015 15.12.2015 29.12.2015 Fantišek Majtán -EURONCS TPD Škola fa 288,99 €    kombinovaná chladnička -kuchyňka zš
zobraziť 15.12.2015 15.12.2015 Fantišek Majtán -EURONCS TPD Škola obj 288,99 €    kombinovaná chladnička - zš
zobraziť 15.12.2015 29.12.2015 ZTS INMART atóm a.s. Škola obj 300,00 €    kancel.nábytok zš
zobraziť 15.12.2015 29.12.2015 Enerkon s.r.o. Roman Baronik Škola obj 1116,00 €    projekt elektroinštal.ZŠ
zobraziť 14.12.2015 14.12.2015 29.12.2015 Nina Laciková ELVILA Škola fa 26,40 €    odborná prehl. plošiny
zobraziť 14.12.2015 14.12.2015 29.12.2015 SHP a.s. Škola fa 57,60 €    kuch. odpad
zobraziť 14.12.2015 14.12.2015 Daffer spo. s.r.o. Škola obj 33,00 €    kalendáre 2016
zobraziť 12.12.2015 12.12.2015 02.01.2015 SHP a.s. Škola fa 26,35 €    odpad, odvoz šj
zobraziť 12.12.2015 12.12.2014 02.01.2015 Nina Laciková ELVILA Škola fa 26,40 €    servis výtahu
zobraziť 11.12.2015 11.12.2015 22.12.2015 SUNFOOD s.r.o. Jedáleň fa 31,08 €    potraviny šj
zobraziť 10.12.2015 10.12.2014 02.01.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Škola fa 113,19 €    stravné kupóny
zobraziť 10.12.2015 10.12.2015 14.12.2015 SSE, a.s. Škola fa 241,16 €    elektrina zš 1.11.-30.1.2015
zobraziť 10.12.2015 10.12.2015 14.12.2015 SSE, a.s. Škola fa 73,13 €    elektrina šj 1.11.-30.11.2015
zobraziť 10.12.2015 10.12.2015 14.12.2015 Web Retail s.r.o. Škola fa 101,60 €    náhr. lampa Epson EBS11
zobraziť 10.12.2015 10.12.2015 14.12.2015 MIZUPO Humený Ing.Ján Škola fa 73,56 €    hyg.materiál zš
created by DATACOM.EU s.r.o. ver 1.05