Oznam o poskytovaní dotácie na stravovanie


Informácia o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na deti, ktoré navštevujú základnú školu

 

V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“)ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

 

Dotácia na  stravu sa poskytuje v sume:

-  2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,

-      2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

Ak máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu pre Vaše dieťa od 01.09.2024  je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu najlepšie formou žiadosti na EduPage (EduPage - žiadosti - Žiadosť o dotáciu na stravu - NÁVRATKA - Platí od 1.9.2024), resp. na tlačive návratka (príloha),  ktorú žiadame taktiež doručiť tajomníčke školya to najneskôr do 22.7.2024. Žiadosť (návratku) si môžete vyzdvihnúť aj osobne u tajomníčky školy, č. dv. 33.

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravuaž kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu (návratka)

 Naspäť