Letný ŠKD


Základná škola ponúka pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD

PREVÁDZKU  ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

v dňoch 1. - 4. júla 2024,
v čase od 7.00  do  14.00 hod.

Prevádzka ŠKD je podmienená záujmom a minimálnou účasťou 15 detí.

Na základe Rozhodnutia mesta Martin o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení za obdobie školských prázdnin podľa VZN č. 97 bol stanovený príspevok na žiaka školského klubu vo výške    22 € (pomerná časť za starostlivosť o dieťa v školskom zariadení sa nebude vypočítavať).

 

Program letného ŠKD bude prispôsobený podľa počasia - plánované sú športové aktivity, zábavné hry a súťaže, ľahká turistika v blízkom okolí, výtvarné činnosti, ...
Ostatné výdavky: podľa plánovaných aktivít (cestovné, vstupné, obed) s upresnením vždy deň pred plánovanou aktivitou.

Rodič zabezpečí dieťaťu pitný režim a desiatu.

 

V prípade záujmu je možné dieťa prihlásiť u triedneho učiteľa  najneskôr do 5. 6. 2024.

 

                                                    Mgr. Tatiana MikulkováNaspäť