Záchranné prenosy obojživelníkov


Tisíce žiab každý rok na jar putujú za rozmnožovaním na vhodné stanovištia. Mnohé z nich však do cieľa nikdy neprídu, pretože skončia pod kolesami áut. My sme sa im rozhodli pomôcť.

Každý rok smerujú kroky žiakov prírodovedno-turistického krúžku do Hrabova, obľúbenej rekreačnej oblasti, ktorá sa nachádza 2 km od centra Ružomberka v horskom prostredí NP Veľká Fatra. Našou úlohou je migrujúce obojživelníky v uvedenej lokalite dohľadať, pozbierať a preniesť v prepravkách do vodnej nádrže. Počet prenesených obojživelníkov hlásime Správe NP Veľká Fatra. Tento rok sme ich preniesli 86. Obojživelníky sú chránené, v prírode pomáhajú udržiavať biologickú rovnováhu, požierajú škodlivý hmyz a sú dôležitou súčasťou potravových reťazcov. Po prenosoch žiab sa už deti tradične vyšantia v lanovom parku Tarzánia. Tí odvážnejší absolvujú aj ZIPLINE, spustenie sa na 300 m dlhej lanovke ponad jazero.

Na záver ešte naša vlastná ochranárska „hymna“:

Už nás žabka, už nás volá,

pri Ružomberku do Rybárpoľa.

„Pomôžte nám, ľudia milí,

autá nás ohrozujú v každej chvíli!“

 

A tak sme tam utekali,

zachraňovať život malých.

 

„Žabky, žabky, nebojte sa,

v našich rukách zveziete sa.

My, najlepšie ako vieme,

cez cestu vás prevedieme.

Šoféri áut, nebláznite,                                                                                                    kde sú žabky, pribrzdite!“

 

Veď smutný je pohľad taký,

na mŕtve telíčka, krvavé fľaky.

Bez žabcov život by bol suchý,

premnožili by sa komáre, muchy.

 

A čo sa ďalších vecí týka,

bez kŕkania pri vode nebola by romantika.

Tak keď o rok nastane jarný čas,

my žabkám pôjdeme pomáhať zas.

 

A čo na to vravia žabce?

„Kvak, kvak, pomáhať nám treba, veru tak!“

 

Text a foto: Lenka Lacková