Prehľad tried v karanténe


Z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 v škole a na základe rozhodnutia RÚVZ v Martine uvádzame prehľad (dobu karantény jednotlivých tried):

1. Žiaci 5.C: 24.11.2021 - 3.12.2021. Nástup do školy - 6.12.2021.

2. Žiaci 9.A: 25.11.2021 - 3.12.2021. Nástup do školy - 6.12.2021.

3. Žiaci 3.A: 29.11.2021 - 6.12.2021. Nástup do školy - 7.12.2021.

4. Žiaci 4.C: 29.11.2021 - 6.12.2021. Nástup do školy - 7.12.2021.

5. Žiaci 8.B: 30.11.2021 - 9.12.2021. Nástup do školy - 10.12.2021.

6. Žiaci 2.B: 2.12.2021 - 10.12.2021. Nástup do školy - 13.12.2021.

7. Žiaci 6.B: 2.12.2021 - 11.12.2021 Nástup do školy - 13.12.2021.

8. Žiaci 4.B: 2.12.2021 - 11.12.2021 Nástup do školy - 13.12.2021.

9. Žiaci 6.A: 1.12.2021 - dištančné vyučovanie. Nástup do školy - 2.12.2021.

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školyNaspäť